Türkçe English Francia Deuschland italian Spanish Chinese Russian Japan Greek Norge Bulgaria | Ekim 23 2017 07:05:07 |
Yürütülen Tezler

Yüksek Lisans Tezleri

Yıl

1

Handan GARDA

Hasılat İşlemlerine Ait İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması ve Ayakkabıcılık Sektöründe Uygulamalar

2003

2

Hüseyin ÇETİN

Bilişim Teknolojilerindeki Yeniliklerin İşletmelerdeki Denetim Uygulamaları Üzerine Etkileri

2005

3

Elşad GULUZADE

Muhasebe Bilgilerinin Denetimi ve Azerbaycan'da Muhasebe Denetimi Alanındaki Gelişmeler

2005

4

Aziz KAĞITÇI

Anonim Ortaklıklarda Birleşme Süreci ve Muhasebeleştirme Yöntemlerinde Meydana Gelen Gelişmeler

2005

5

Tevfik EREN

Sınırlı Uygunluk Denetimi

2005

6

Tuğba GÜLEL

Performans Değerleme Ölçütü Olarak Kalite Maliyetleri ve Türk Bankacılık Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi

2006

7

İbrahim DEMİRTAŞ

Belediyelerde Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi ve Analitik Bütçe: Bir Uygulama

2008

8

Barış Yaşam YAĞBASAN

Hileli Finansal Raporlama Aracı Olarak Yaratıcı Muhasebe ve Bir Uygulama

2010

9

Fatih DEĞİRMENCİ

Anonim Ortaklıklarda Birleşme Süreci ve Muhasebeleştirme Yöntemlerinde Meydana Gelen Gelişmeler

2011

10

Melih KUTLU

Parçacık Sürü Optimizasyonu Yaklaşımı İle Portföy Optimizasyonu ve İMKB'de Bir Uygulama

2012

11

Mustafa BÜYÜKCEBECİ

Aile Şirketlerinde Transfer Fiyatlaması Uygulaması ve Konya İlinde Faaliyet Gösteren Şirketler Üzerinde Bir Araştırma.

2012

Doktora Tezleri

1

Ali ANTEPLİ

41 nolu Türkiye Muhasebe Standardı Çerçevesinde Tarımsal Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi: Büyükbaş Hayvancılık İşletmesinde Bir Uygulama

2014

| Ana Sayfa |
558,288 Tekil Ziyaretçi